Høringssvar fra Norges Blindeforbund Ungdom

Djupedalsutvalget fjerner sikerhetsnettet for blinde og svaksynte elever

Dato: 25.06.2015

Svartype: Med merknad

Norges Blindeforbunds ungdom er svært bekymret over at

Djupedalsutvalget foreslår å ta 300 stillinger fra Statped og flytte

disse stillingene til kommunenes PPT Vi har de siste årene opplevd at

antall stillinger som jobber med syn er betydelig redusert, noe som

fører til at tilbudet til synshemmede er betydelig svekket. Det har

ført til færre kurs for lærere, færre klassetrinns kurs for elever, at

mange opplever å få tilrettelagt skolemateriell for sent, samt et

generelt redusert tilbud. Derfor må synsområdet i Statped styrkes!

Den foreslåtte nedgangen i stillinger vil være en katastrofe for unge

synshemmede i Norge. En fersk undersøkelse viser at synshemmede elever

er svært utsatt. 40% av oss har opplevd mobbing, nesten alle

punktelever opplever å få tilrettelagte skolebøker for sent, 60% av

oss har ikke tilrettelagt undervisning i ett eller flere fag, 40% av

synshemmede elever i ungdomsskolen har fått fritak i ett eller flere

fag og en av tre synshemmede elever har lite tilrettelagt SFO.

 

Vi etterlyser nå en satsing på synshemmede i Statped. Det må derfor

komme minst like mange stillinger som jobber med syn som var tilfelle

før omorganiseringen i 2012, og synsområdet bør legges direkte inn

under Statped sentralt på samme måte som er gjort for

læremiddelproduksjon.

 

For øvrig støtter vi høringsuttalelse fra Norges Blindeforbund.

 

Med vennlig hilsen