Høringssvar fra Nord-Trøndelag fylkeskommune

Høringssvar fra Nord-Trøndelag fylkeskommune

Dato: 18.06.2015

Svartype: Med merknad

Vi viser til fylkestingssaken som er vedlagt. Dokumentet inneholder uttalelsen fra Nord-Trøndelag fylkeskommune, sammen med vurderinger og drøfting av forslagene.

Fylkesrådet i Nord-Trøndelag fattet følgende vedtak i møte den 16. juni 2915:

"Fylkesrådet i Nord-Trøndelag er opptatt av elevenes psykososiale skolemiljø og har i mange saker behandlet problemstillinger knyttet til trakassering og mobbing i skolen.

Djupedalutvalgets utredning støtter godt opp om eksisterende ambisjoner og arbeid som er i gang i vårt fylke.    

Fylkesrådet støtter hovedtrekkene i Djupedalutvalgets utredning og vedtar uttalelsen som sogger i saken."

Vedlegg