Høringssvar fra Hedmark fylkeskommune

Virkemidler for et trygt psykososialt skolemilø

Dato: 22.06.2015

Svartype: Med merknad

Sender herved høringsuttalelse med vedlegg (uttalelse med referanse 15/1647 fra Hedmark fylkeskommune mangler vedlegg).

Hedmark fylkeskommunene gir sin tilslutning til de overordnede perspektivene som ligger til grunn for forslagene i NOU 2015:2, og mener det er viktig at disse perspektivene gjennomsyrer nasjonale og lokale myndigheters, skoleeieres og skolers arbeid. En generell kommentar til mange av forslagene i NOU 2015:2 er at det er gode intensjoner bak. Det er imidlertid viktig at forslagene leder til at hoveddelen av ressursene brukes på det forebyggende og håndterende arbeidet ute på skolene, og ikke ender opp i mer byråkrati og omfattende juridiske bestemmelser.

Vedlegg