Høringssvar fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Høringsuttalelse NOU 2015-2

Dato: 19.06.2015

Svartype: Med merknad

Hele høringssvaret fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus følger som vedlegg i pdf-format.

Vedlegg