Høringssvar fra Universitetet i Bergen

Høringssvar fra Universitetet i Bergen

Dato: 18.06.2015

Svartype: Med merknad

Høringssvar - NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø

 

Vi viser til brev fra Kunnskapsdepartementet, datert 19.03.15, hvor NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø ble sendt på høring.

Universitetet i Bergen har hatt saken på intern høring, og mottatt svar fra Det psykologiske fakultetet. Innspillet er utarbeidet av Institutt for pedagogikk. Fagmiljøets uttalelse er vedlagt.

 

 

Vedlegg