Høringssvar fra PPT/Harstad kommune

Høringssvar til Djupedalsutvalgets utredning fra PPT

Dato: 19.06.2015

Svartype: Med merknad

PP-tjenesten kjenner igjen beskrivelser i Djupedalsutvalgets utredning. Det gjøres mye bra i skolene i dag, men det er fortsatt store forskjeller i arbeid med elevenes psykososiale skolemiljø.

PP-tjenesten er positiv til en endring og tydeliggjøring av vårt mandat slik at det også innebærer tidlig deltakelse i arbeid med elevenes psykososiale miljø og forebyggende arbeid i forhold til alle barn.

Vedlagt oversendes høringsuttalelse med kommentar til pkt 1.6.2-16.4 og 1.6.6. vedr. kapittel 13, 14. 15 og 17.

 

Vedlegg