Høringssvar fra Fylkesmannen i Telemark

NOU 2015-2 Å høre til Høringsuttallelse fra Fylkesmannen i Telemark

Dato: 22.06.2015

Svartype: Med merknad

Til Kunnskapsdepartementet

 

Vedlagt følger høringsuttallese til NOU 2015:2 Å høre til fra Fylkesmannen i Telemark.

Hilsen

Solrun Nistad Fleischer

Utdanningsdirektør

 

Vedlegg