Høringssvar fra Kristiansand kommune

Konklusjon

Dato: 17.06.2015

Svartype: Med merknad

Kristiansand kommune støtter, med kommentarer gitt under, forslagene slik de er beskrevet i NOU`n. Forslagene synes å ivareta en nødvendig strategi for langsiktig og systematisk arbeid som bygger på skoleomfattende tiltak, utvikling av skolen som organisasjon, kapasitetsbygging og endringsberedskap. Forslagene synes også å bedre ivareta elevens rettsikkerhet. At forslagene støttes innebærer at de administrative og økonomiske rammene foreslått i NOU`n ivaretas.

 

Kommentar til utvalgets prioritering av tiltak:

-Å legge til rette for en stor statlig satsing på inkluderende skole:

Dette må også reflekteres i utdanningen for PPT, i tillegg til lærer -og rektorutdanningen, samt i Udir`s etter -og videreutdanning for PPT. 

Vedlegg