Høringssvar fra NFFL -Norske fag- og friskolers landsforbund

Høring NOU 2015-2 Å høre til

Dato: 18.06.2015

Svartype: Med merknad

 
Se vedlegg.  NFFLs kommentarer er merket med gult.

Vedlegg