Høringssvar fra Redd Barna

Redd Barnas høringsuttalelse til NOU 2015_2_Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø

Dato: 22.06.2015

Svartype: Med merknad

Høringssvaret til Redd Barna legges inn som vedlegg.

Med vennlig hilsen,

Anne Elin Kleva

Vedlegg