Høringssvar fra Nedre Eiker kommune

Høringssvar fra Hovedutvalg for Oppvekst og kultur- Nedre Eiker kommune

Dato: 19.06.2015

Svartype: Med merknad

Vedlagt følger høringssvar p¨å høring til NOU 2015:2, slik det ble vedtatt i hovedtvalg for Oppvekst og kultur i møte 17.06.2015

Vedlegg