Høringssvar fra Vestre Viken HFF, BUPA Seksjon for Ø-hjelp

Kveldsarbeid og nattearbeid

Dato: 17.02.2016

Svartype: Med merknad

Dagens regel : arbeid mellom kl 21 og 06 er nattearbeid 

- svar : å ha dette som et utgangspunkt er veiledende. Men for en turnusarbeider på natt, med (eksempel 1) starttidspunkt klokken 20.30 (og slutt kanskje 06.30) og med en annen turnusarbeider natt (eksempel 2) som begynner klokken 22.00 og slutter 08:00

Så vil en ved begge eksempel ha timer i nattevakten, som faller utenfor å bli regnet som nattearbeid. 

En nattevakt er en nattevakt å regne i alle timer en ansatt jobber. Starter vakten før klokken 21, er likevel vakten som nattevakt å regne, og alle timer bør bli regnet og lønnet som nattearbeide.

I eksempel 2 vil en nattevakt som jobber fra klokken 22 - 08, bli avkortet med de to siste timene og lønnet som vanlig timer, ikke som nattevakt. Har noen i utvalget jobbet som nattevakt før, vil de ALLE nikke annerkjennende at de tyngste timene på en nattevakt være de siste ! Selvfølgelig bør en nattevakt i helhet bli regnet som nattearbeid time for time - og bli lønnet deretter.