Høringssvar fra Statistisk sentralbyrå

Høringssvar - NOU 2016 1 Arbeidstidsutvalget. Regulering av arbeidstid - vern og fleksibilitet

Dato: 03.06.2016

Svartype: Med merknad

Vedlegg