Høring - NOU 2016: 1 Arbeidstidsutvalget

Høringssvar fra Utenriksdepartementet

NOU 2016 - Arbeidstidsutvalget

Dato: 01.07.2016
Svartype: Uten merknad

Utenriksdepartementet har ingen merknad til den aktuelle høringen.