Høring - NOU 2016: 1 Arbeidstidsutvalget

Høringssvar fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon v/ Solveig Dutheil

NOU 2016, 1 Arbeidstidsutvalget

Dato: 27.06.2016
Svartype: Uten merknad