Høringssvar fra Kine Strøm Braaten

Bærekraftig utvikling?

Dato: 26.01.2016

Svartype: Med merknad

Som sykepleier ser det ut til at jeg kan komme til å bli rammet hardt dersom de foreslåtte endringene fra Arbeidstidsutvalget skal få tre i kraft. Jeg skulle ønske det fantes noen hardtslående argumenter mot forslaget. Gjerne noe som involverer " brudd på pasientsikkerhet", "brudd på faglig forsvarlighet", "fare for liv og helse". Men vent et lite nanosekund.. Det finnes jo det. 

Forsknig forteller oss at for lange arbeidsdager, for lite hviletid, for lang ukentlig arbeidstid eller for mye bruk av overtid gir alvorlig økt risiko for feil blant sykepleiere på jobb.

En feil gjort av en sykepleier går utover pasienter. Det kan være små feil eller store feil. Men det er ingen tvil om at det er sammenheng mellom arbeidstid og pasientsikkerhet. Videre sier forskningen at slik bruk av arbeidstid gir økt andel utbrente sykepleiere. Det gir oss økt mangel på en spesifikk arbeidskraft det er sårt behov for. I tillegg får vi økt andel sykemeldte og uføretrygdede mennesker som må leve av fellesskapet i stedet for å få lov til å bidra til det.

Hvorfor Arbeidstidsutvalget ønsker å gå midt i mot det forskning forteller oss er usikkert. Men en ting er sikkert. Ved å velge å fremme et forslag som skaper mer splid og større problemer i samarbeidet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker sørger Arbeidstidsutvalget for at vi kaster bort dyrebar tid på konflikter. Tid som kunne ha blitt brukt konstruktivt til å skape et helsefremmende arbeidsliv som Norges befolkning har behov for i dag og i fremtiden.

Jeg er sykepleier og jeg er tillitsvalgt i min fagorganisasjon. Jeg har aldri trengt å stå på barrikaden for bedre arbeidstidsvilkår. Det har andre gjort for meg. Jeg har vært heldig. Men jeg er ikke historieløs. Trusler mot mitt arbeidsliv tar jeg alvorlig. Spesielt fordi jeg vet at min arbeidstid direkte påvirker de pasientene jeg har ansvar for. Dersom Arbeidstidsutvalget virkelig mener å gjennomføre de endringene de foreslår mangler de enten kompetansen til å forstå konsekvensene av det, eller viljen til å se etter en bedre løsning. Jeg har mange år igjen av mitt yrkesliv. Vern om meg og mine medarbeidere. Vern om arbeidstida vår. Vern om pasientsikkerheten.