Høringssvar fra Anonym

Arbeidstidsutvalget og forslag til endringer

Dato: 06.06.2016

Svartype: Med merknad

Har nesten 25 år som sykepleier/spesialsykepleier bak meg. Et yrke jeg har og fremdeles trives godt med. Dette er ikke takket være arbeidsgiver (les spekter) eller politikken/systemet, men mine kollegaer og alle de flotte pasientene jeg møter.

Med alle endringer og forslag til endringer dere politikere alltid kommer med er jeg kommet frem til at jeg ikke vil anbefale mitt barn å gå inn i helsevesenet. Både jeg og min mann er helsearbeidere. Det har blitt for hard belastning. Vi er ikke nordsjøarbeidere som får servert alle måltider, kan legge oss til å sove etter skiftet og ikke forholde oss til familie, venner, skole, matlaging osv.

I alle mine år som sykepleier har hver tredje helg vært standard, så å påstå at dette ikke er "det vanlige" har jeg ikke forståelse for. Blir sykepleiere pålagt å arbeide hver andre helg, ser jeg for meg et stort frafall fra yrket, og rekrutteringen kommer til å bli vanskelig. 

Forkorter dere hviletiden mellom vaktene kommer dette til å medføre slitne helsearbeidere, og sykemeldinger kan da bli en følge. Følelsen av å gå på akkord med deg selv som sykepleier er mentalt krevende, og er dette mer regelen enn unntaket pga alt for mye å gjøre fører det til sykdom eller frafall fra yrket.