Høringssvar fra Forbundet for Ledelse og Teknikk - avd. 86

Høyringsfråsegn til Arbeidstidsutvalet si innstilling

Dato: 23.06.2016

Svartype: Med merknad

FLT-avd. 86 stiller seg fullt og heilt bak fråsegna frå LO sentralt og LO Trondheim.

Til toppen