Høring - NOU 2016: 1 Arbeidstidsutvalget

Høringssvar fra Advokatforeningen

Høring NOU 2016 1 Arbeidstidsutvalget

Dato: 01.07.2016
Svartype: Med merknad

Vedlagt følger Advokatforeningens høringsuttalelse.

Vedlegg