Høringssvar fra Advokatforeningen

Høring NOU 2016 1 Arbeidstidsutvalget

Dato: 01.07.2016

Svartype: Med merknad

Vedlagt følger Advokatforeningens høringsuttalelse.

Vedlegg