Høringssvar fra Vestre Viken HFF, BUPA Ungdomsseksjon for Ø-hjelp

Arbeidstidregulering

Dato: 17.02.2016

Svartype: Med merknad

Forslaget er på at arbeidstiden ikke skal overstige 48 timer i løpet av 7 dager :

- svar : Når en jobber i turnus, er det mange grunner til å foretrekke en komprimert turnus, slik at en vil fordelt over hele turnusen ikke avvike arbeidstidsbestemmelsene. Men en vil ha i løpet av f.eks en 8 ukers turnus ha noen uker med 50-60 timers uke, etterfulgt av friuke etterpå - dette vil passe både miljøterapeutisk for gruppen de representerer (kontinuitet, mindre ansatte, bedre flyt - og fornøyde ansatte)

U.t. motsetter seg en lovregulert kontroll av timer pr. uke.