Høring - NOU 2016: 1 Arbeidstidsutvalget

Høringssvar fra Eirik Skyseth Norheim (medlem i Norsk Jernbaneforbund)

Uthuling av rettigheter

Dato: 25.01.2016
Svartype: Med merknad

Dette er en rein uthuling av hardt tilkjempede rettigheter. 

Fy skam!