Høringssvar fra Jartrud Benjaminsen

Høringssvar arbeidstidsutvalgets innstilling

Dato: 06.06.2016

Svartype: Med merknad

Vil med dette få protestere på arbeidstidsutvalgets forslag om at arbeidsgiver ensidig skal kunne utarbeide turnus . Det er belastende å jobbe turnus, og for oss på gulvet i helsetjenesten er en god turnus det viktigste verneutstyret vi har.

Frykter særlig at arbeidsgiver da vil falle for fristelsen til å på legge oss hyppigere helgearbeid. Kristiansund kommune har allerede hatt en prosess gående der de har prøvd seg på dette. For meg personlig med turnusarbeidende ektefelle og flere barn vil en ev økning av helgehyppighet få dramatiske konsekvenser. Mest sannsynlig vil det bety at jeg må slutte i jobben. Jeg er nok ikke den eneste.

Da jeg ble sykepleier for 26 år sida var arbeid hver 3. Helg standard. Hadde ikke da sett for meg at vi skal tilbake i tid. Dette er nesten som da min gamle mor var sykepleier. Da var sykepleierne omtrent sykehusenes eiendom uten rett til eget privatliv. 

Vil dere ha rekruttering samt at folk greier å stå i jobbene sine til pensjonsalder legger dere dette forslaget i skuffen.

med vennlig hilsen

Jartrud Benjaminsen

sykepleier Kristiansund kommune