Høringssvar fra Kommunesektorens organisasjon KS

KS svar på høring Arbeidstidsutvalget. Regulering av arbeidstid, vern

Dato: 29.06.2016

Svartype: Med merknad

Se vedlagte fil

Vedlegg