Høringssvar fra Norsk Journalistlag (NJ)

Norsk Journalistlag - høringsuttalelse til NOU 2016 1 (Arbeidstidsutvalget)

Dato: 28.06.2016

Svartype: Med merknad

Vedlegg

Til toppen