Høringssvar fra Frank Johnson

Ang. arbeidstider

Dato: 26.01.2016

Svartype: Uten merknad

La gjerne folk få jobbe mere hvis det passer livsstilen deres å gjøre det, f.ex. for å kunne ta fri, jobbe inn, men vern for all del om retten til overtidsbetaling. Å gå veien utenom tillitsvalgte vil være et raskt skritt mot å avvikle rettigheter det har tatt tiår å opparbeide. Ingen må være så blåøyd at de tror arbeidsgivere ikke ville utnytte en sånn mulighet til det fulle for å beskjære økonomisk fortjent lønn for vanlige arbeidstakere. Er opparbeidde rettigheter mht lønn en gang borte, får vi dem aldri tilbake.