Høringssvar fra Anonym

Et useriøst svar til et useriøst forslag

Dato: 07.06.2016

Svartype: Med merknad

Klare ikke å lese alt. Frustrasjonen tar overhånd og det koker inni meg. Vil dere ikke forstå eller er dere bare mindre intelligente? ”..arbeidstaker skal sikres en arbeidstid som ikke påfører dem og deres nærmeste unødige helsemessige og sosiale belastning… finne den rette balansen som mellom arbeid og fritid, og som legger til rette for lange yrkeskarrierer.” Dette burde ikke trenge noe forklaring. Men å jobbe hver tredje helg, er allerede sosial belastning. Og legger ikke til rette for lange yrkeskarrierer.

”..er det også nødvendig at den tid vi er på jobb benyttes på best mulig måte.” Og likevel sitter dere her? Sammensetningen av utvalget forteller vel egentlig det meste. Hvor mange av dere jobber hver tredje helg eller oftere? Da tenker jeg ikke på papirflytting og seminarer.

Kjære dere: Prøv å tenk lengre enn til lunsj.

 

Mvh fortvilet sykepleier som hadde håpet og få fortsette med yrke en stund til