Høringssvar fra ISS-Klubben Hordaland

Tilbake til 30 tallet?

Dato: 27.01.2016

Svartype: Med merknad

Forslagene fra arbeidstidsutvalget er utarbeidet uten at det har vært representanter fra tillitsvalgte eller arbeidstaker organisasjonene. Det medfører at ikke alle parter er hørt i denne saken. Alle forslagene innebærer i mye større grad enn tidligere at man ikke skal måtte konferere med tillitsvalgte, og at arbeidsgiver skal kunne pålegge blant annet gjennomsnittsberegning av arbeidstid - det vil si at man må jobbe når arbeidsgiver finner det for godt. Man planlegger også å redusere hviletid fra  11 til 9 timer, dette også uten å konferere med tilltitsvalgte. Å komme med forslag om at arbeidtakerne også skal kunne måtte jobbe mer kveldsarbeid mellom 21 og 23 uten å måtte betale natt tilegget er horriblelt. Jeg fatter ikke hvorfor man ønsker å gå vekk fra det gode trepartsamarbeidet som har fungert til det beste for arbeidsplassene, og legge til rett for en linje som er tilbake til 30 tallet for norsk arbeidsliv.