Høringssvar fra Kvale Advokatfirma DA

NOU 2016 1 - Arbeidstidsutvalget - Høringssvar fra Kvale Advokatfirma DA, Oslo

Dato: 23.05.2016

Svartype: Med merknad

Det vises til vedlagte høringssvar i sakens anledning som PDF.

Med vennlig hilsen

Nicolay Skarning

Advokat, partner

Møterett for Høyesterett

Leder av Kvales arbeidsrettsavdeling

Vedlegg