Høringssvar fra Arbeidsgiverforeningen Spekter

Høring Arbeidstidsutvalgets rapport

Dato: 30.06.2016

Svartype: Med merknad

Vedlegg

Til toppen