Høringssvar fra Martin Vang

På vegne av oss det gjelder

Dato: 23.06.2016

Svartype: Med merknad

Ved St. Olavs hospital i Trondheim finnes det en gruppe på rundt 60 sykepleiere uten fast tilhørighet til én enkelt avdeling. Dette er sykepleiere som tilhører sykehusets interne vikarbyrå Bemanningssenteret. Vi har alle fast stilling i 100%, og en turnus som strekker seg over 26 uker. Vi vet når vi skal jobbe, men ikke alltid når. Vår funksjon er å dekke sykehusets behov når avdelinger ikke selv klarer å håndtere sykefravær, permisjoner, ferier, helger, og periodevis ekstra behov for arbeidskraft. I 2015 dekte Bemanningssenterets 60 sykepleiere 11 580 av over 18 000 oppdrag. Hver dag, hver kveld, hver natt, og hver helligdag. Vår arbeidshverdag er preget av stor variasjon, uforutsigbarhet, og usikkerhet i forhold til hvilken avdeling vi blir plassert på. Selv er jeg en av de 60 som jobber på denne måten. I tillegg til dette innehar jeg det privilegiet å være tillitsvalgt i Norsk sykepleierforbund for en slik enestående gjeng.

Som tillitsvalgt har jeg gjort meg noen tanker rundt Arbeidstidsutvalgets rapport om arbeidstidsreguleringer. Bemanningssenteret består av sykepleiere som jobber ved flere avdelinger. I verste fall kan en sykepleier bli plassert på fem ulike avdelinger på én uke. Fem avdelinger med helt forskjellige rutiner, pasientgrupper, og arbeidsmiljø. En skulle kanskje tro at kun de mest erfarne sykepleiere har rutine og kunnskap nok til å jobbe på denne måten. Slik er det ikke. I Bemanningssenteret jobber det i hovedsak nyutdannede sykepleiere. Hvert år ansetter vi nye sykepleiere som kommer rett fra skolebenken. Jeg vil tro alle sykepleiere som leser dette vil kjenne seg igjen hvor kaotisk det første, og kanskje andre året som nyutdannet sykepleier er. Forestill deg hvordan arbeidsdagen ville vært dersom du måtte skifte avdeling flere ganger i måneden. Det siste en nyutdannet sykepleier tenker på er turnus og arbeidstid. Fokus ligger på venekanyler, blodprøver, og at den riktige pasienten får riktig legemiddel, i riktig legemiddelform, til riktig tid, på riktig måte, i riktig dose, i riktig styrke, og at fru Hansen må snues slik at hun ikke utvikler trykksår. Og hvor ble det nå av herr Olsen som glemmer hvilket rom han bor på?

Uten at jeg bombastisk kan påstå følgende, så tror jeg likevel ikke det er mange nyutdannede som vet hvordan en turnus utarbeides, og hvilken rolle en tillitsvalgt har i denne prosessen. En nyutdannet sykepleier i Bemanningssenteret er fullstendig avhengig av å ha en turnus som tar hensyn til en tøff arbeidshverdag, og her mener jeg den tillitsvalgte spiller en viktig rolle. Per i dag har vi stor grad av frihet og medbestemmelse over egen turnus. Vi har heldigvis seksjonsledere som vet hvor viktig en god turnus er for de ansatte, og min erfaring er at dagens ordning ivaretar de ansatte på en god måte. Jeg stoler på mine nærmeste ledere, og vi har et godt samarbeidsklima oss imellom. Likevel har jeg lagt merke til at drypper noe guffent nedover i systemet som gjør at jeg som tillitsvalgt må være på vakt. Jeg har i forbindelse med utarbeiding av turnusavtaler erfart at arbeidsgiver, i beste lommetyvstil, forsøker å ta fra tillitsvalgtes mulighet for å godkjenne turnusplaner, og at alt skal drøftes, ikke avtales. Jeg opplever å måtte argumentere for at ni timer hviletid mellom vakter er et minimum, og at arbeid i snitt hver tredje helg for mange er nok. Per i dag har jeg ledere som på de fleste områder deler mitt syn. Men hvem vet, kanskje jeg en dag sitter overfor en sjef som fullt og helt danser etter en arbeidsgiverforeningspipe?

Samarbeidet mellom ledelse i Bemanningssenteret og NSFs tillitsvalgt fungerer godt slik det er i dag. To ganger i året utarbeider vi en turnusavtale, arbeidsgiver lager turnusplaner som de ansatte får til gjennomsyn basert på deres egne ønsker, og til slutt godkjennes denne av meg som tillitsvalgt. Til tross for tidvis tøffe arbeidsdager, er mitt inntrykk at de fleste sykepleierne er fornøyd med sine turnuser og arbeidstid. Dersom tillitsvalgt blir utelatt fra denne prosessen, er jeg derimot redd for at de 60 enestående sykepleierne går en usikker arbeidshverdag i møte.

På vegne av oss det gjelder, håper jeg Arbeidstidsutvalgets forslag i rapporten om arbeidstidsreguleringer ikke etterkommes.

Mvh,

Martin Vang

Sykepleier og tillitsvalgt i Norsk sykepleierforbund