Høringssvar fra Abelia NHO

Høringssvar fra Abelia - NOU 2016.1. Arbeidstidsutvalget

Dato: 29.06.2016

Svartype: Med merknad

Arbeids- og sosialdepartementet, 

Vedlagt ligger høringssvar fra Abelia på NOU 2016:1 Arbeidstidsutvalget. 
Vi takkef for muligheten til å komme med innspill og ønsker departementet lykke til i det videre lovarbeidet.

På vegne av Abelia,

Mari Berdal Djupvik
Næringspolitisk rådgiver
Mobil: +47 95 70 54 37
mari.berdal.djupvik@abelia.no | twitter.com/mariberdjup

Abelia, Foreningen for kunnskaps- og teknologibedrifter i NHO
Middelthunsgate 27, Postboks 5490 Majorstuen, 0305 Oslo
www.abelia.no | facebook.com/abelia.nho | twitter.com/Abelia_NHO    


 

 

Vedlegg