Høringssvar fra Anonym

Hovedtillisvalgt

Dato: 26.01.2016

Svartype: Med merknad

For kommunene vil dette være slutten på den stabile arbeidskraften. Det vil ikke være mange arbeidstakere som ikke kommer til å klare å stå i arbeid så lenge som ønsket vist dette går gjennom. Idag er det slik at Arbeidstaker organisasjoner ved tillisvalgte kan være med i en prosess der man kan gå god for at arbeidstakere har en hvile periode på 8 timer og arbeidsvakter opp til 12,5 timer, så sant arbeidstakere selv ønsker dette, og ikke minst at det er til "brukers beste" Dette har vært en god ordning med tanke at en selv har ønsket det.  Det er nå da slik at vi alle er forskjellig, og det langt i fra alle som ønsker å ha en hvileperiode på 8 timer samt å gå vakter som er 12-14 timer lange. Får en konsevent arbeidshvile periode på 8-9 timer i tunge yrkes grupper innen Helse, og ikke minst innen generell kommunal virksomheter, vil ikke mange arbeidstakere klare å stå lenge i sitt yrke. Jeg håper for gudskyld at ikke dette blir innført. Arbeidstaker organisasjoner er en motvekt mot arbeidsgiver i både privat og kommunal sektor for arbeidsgivere som ønsker å gjøre som dem vill, men ikke minst også en samarbeidsparter/høringparter der arbeidstakere stemme ønskes å bli hørt. Dette fungere i dag, dette vill også fungere i framtiden. Bli arbeidslivet slik at man ikke trenger verken avtale med den ansatt eller tillisvalgt, vill man få flere ut i sykmelding på bakgrunn av at reelt ikke har noen muligheter for å bli hørt i forhold til sin situasjon. Jeg kan med sikkerthet også si, at for alene mørdre vil dette ha en negativ effekt, da også på bakgrunn av at forslagene som en kommer med, vil heller ikke disse gruppe menesker bli hørt i forhold til sin situasjon. Det blir dem i dag med tillisvalgt som en støttefunksjon og talerør.

Med disse forslagene vil en reelt ikke har NOE å si over sin egen arbeidsituasjon. Slik kan vi ikke ha det. Slike forslag hørte hjemme på 1800-tallet.

*Takk for at du leste dette*