Forsiden

Høringssvar fra Kreftforeningen

Kreftforeningens høringssvar - NOU 2016,25 Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten

Dato: 03.03.2017

Svartype: Med merknad

Det vises til vedlagte høringssvar.

Vedlegg