Forsiden

Høringssvar fra Utenriksdepartementet

Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten

Dato: 01.03.2017

Svartype: Uten merknad

Utenriksdepartementet har ingen merknader til saken.