Forsiden

Høringssvar fra Folkebevegelsen for lokalsykehusene

Sykehusene må få et demokratisk styringssystem med forvaltningsregnskap

Dato: 03.03.2017

Svartype: Med merknad

Vedlegg