Forsiden

Høringssvar fra Arbeids- og velferdsdirektoratet

Høring - Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten

Dato: 24.02.2017

Svartype: Uten merknad

Arbeids- og velferdsdirektoratet har gjort seg kjent med hovedinnholdet i høringssaken. Vi har ingen merknader til det fremlagte forslaget.