Forsiden

Høringssvar fra Bergen kommune

Høringsuttalelse fra Bergen kommune til NOU 2016 25 Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten

Dato: 02.03.2017

Svartype: Med merknad

Høringsuttalelse - NOU 2016:25 - Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten

Bergen bystyre behandlet saken i møtet 220217 sak 40-17 og fattet følgende vedtak:

Bergen kommune avgir høringsuttalelse i samsvar med saksframlegget.

 

Vedlegg