Forsiden

Høringssvar fra Buskerud fylkeskommune

Høringssvar til til NOU 2016/25 - Organisering og styring av spesialhelsetjenesten

Dato: 06.02.2017

Svartype: Med merknad

Helse- og omsorgsdepartementet

Fylkesutvalget i Buskerud fylkeskommune gjorde i møte 25. januar slikt vedtak sak om høring av NOU 2016:25 - organisering og styring av spesialhelsetjenesten.

Behandling i Fylkesutvalget - 25.01.2017

Avstemming

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

1

Fylkesutvalget i Buskerud fylkeskommune mener at foretaksstrukturen bør reduseres fra to til ett nivå. De enkelte foretak må være selvstendige og må ha egne styrer.

2

Fylkesutvalget i Buskerud fylkeskommune mener at ansvaret for spesialisthelsetjenesten må tilbakeføres til folkevalgt regionalt nivå og at inndelingen må følge de nye folkevalgte regionene. Det er uheldig at dette ikke er vurdert som en del av utredningen.

3

Fylkesutvalget i Buskerud fylkeskommune støtter forslaget om å opprette eiendomsenheter på regionnivået.

Saksframlegget i saken følger vedlagt.

Med vennlig hilsen

Sigurd Fjøse

Buskerud fylkeskommune

 

 

Vedlegg