Forsiden

Høringssvar fra Nord-Aurdal kommune

Høringsuttale til forslag til ny kommunelov fra Nord-Aurdal kommune

Dato: 19.09.2016

Svartype: Med merknad

Kommunestyret i Nord-Aurdal har enstemmig vedtatt vedlagte høringsuttale til NOU 2016:4 «Ny kommunelov».

Vedlegg