Forsiden

Høringssvar fra Bodø kommune

Bodø kommunes høringssvar - vedtatt i Bodø bystyre 08.09.2016

Dato: 13.09.2016

Svartype: Med merknad

Vedlegg