Forsiden

Høringssvar fra Ringerike kommune

Kommunelovutvalgets utredning 2016

Dato: 28.09.2016

Svartype: Med merknad

Vedlegg til høringen følger vedlagt her, jf. merknader fra partiet høyre følger også.

 

Vedlegg