Forsiden

Høringssvar fra Sandnes kommune

Sandnes kommune høringssvar - bystyrets vedtak

Dato: 20.10.2016

Svartype: Med merknad

Vi viser til innsendt høringssvar den 06.10.16 og avtale om å ettersende vedtak gjort i bystyret den 17.10.16. Rådmannen ekspederer med dette det endelig vedtaket.

Vedlegg