Forsiden

Høringssvar fra Nordkapp kommune

Ny kommunelove - høringsuttalelse fra Nordkapp kommune

Dato: 12.10.2016

Svartype: Uten merknad
Nordkapp kommunen har i kommunestyremøte 20.9.2016, sak 78/16 fattet følgende enstemmig vedtak: Nordkapp kommune gir sin tilslutning til høringsuttalelsen som er avgitt av Vest-Finnmark Regionråd, Alta kommune og Hammerfest kommune.