Forsiden

Høringssvar fra Telemark fylkeskommune

Høringsuttalelse fra Telemark fylkeskommune - forslag til ny kommunelov

Dato: 06.10.2016

Svartype: Med merknad

Høringssvaret fremkommer i vedtak fra Fylkesutvalget i Telemark av 5.10.2016, jf. fil som er lastet opp nedenfor med vedlegg; vedtak i KS, Fylkesstyret i Telemark.

Vedlegg