Forsiden

Høringssvar fra Vellenes Fellesorganisasjon

Nu kommunelov - God orden, men liten åpning for allmennhetens medvirkning

Dato: 03.10.2016

Svartype: Med merknad

Dokumentet dreier seg i all hovedsak om kommunenes måte å operere på internt, og på forholdet mellom kommune og stat. Manglende fokus på kommunenes relasjon til nærmiljøorganisasjoner som vel, lag og foreninger, og dermed muligheten til å berike dialog og medvirkning er en stor mangel med forslaget. Vi forventer ikke at man i lovs form skal fastsette noen tydelige konkrete metoder for slikt samarbeid, men vi forventer at man ved behandling av lovforslaget gir vesentlig større rom for kommunenes ansvar for å utvikle relasjonene med velforeningene.

Vedlegg