Forsiden

Høringssvar fra Hadsel Kommune

Merknader til ny kommunelov fra Hadsel kommune

Dato: 06.10.2016

Svartype: Med merknad

Følgende høringssvar ble vedtatt av kommunestyret i Hadsel kommune torsdag 29. september 2016:

  1. Hadsel kommune støtter prinsippet om økt kommunalt selvstyre og mener det foreslåtte lovendringer er bidrar til å styrke dette. Hadsel kommune forutsetter en rettspraksis i tråd med intensjonene i loven, jamfør kapittel 31 i utredningen.
  2. Hadsel kommune ber om at det vurderes å gi formannskapet myndighet til å opprette arbeidsutvalg lik den myndighet gitt utvalg i lovens §5-5.
  3. Hadsel kommune støtter ikke §9-5 om styrets sammensetning, og ber om at denne tas ut ved behandling i Stortinget.
  4. Hadsel kommune forutsetter at ny §13-1 ikke legger begrensninger på kommunens handlingsrom vedrørende stillingstittel for administrasjonens øverste leder.