Forsiden

Høringssvar fra Advokatforeningen

Høring - Kommunelovutvalgets utredning 2016 4 Ny kommunelov

Dato: 06.10.2016

Svartype: Med merknad

Vedlagt følger Advokatforeningen sin uttalelse.

Vedlegg