Forsiden

Høringssvar fra Vestby kommune

Høringsuttalelse Vestby kommune - Ny kommunelov

Dato: 05.10.2016

Svartype: Med merknad

Merknad: Dette er formannskapets vedtak av 26.09.2016. Vedtaket går som innstilling til kommunestyret som behandler saken 10.10.2016. Kommunestyrets vedtak vil bli ettersendt.

Vedlegg