Forsiden

Høringssvar fra Norges Kommunerevisorforbund

Høring Ny kommunelov - justert versjon

Dato: 07.10.2016

Svartype: Med merknad

Jeg viser til oversendt versjon i går, referanse 16/1559.

Det var falt ut noen avsnitt i den først oversendte versjonen. Ny versjon følger vedlagt.

 

Vedlegg