Forsiden

Høringssvar fra Hole kommune

Høringssvar fra Hole kommune - ny kommunelov

Dato: 08.09.2016

Svartype: Uten merknad

Foreslåtte endringer i forslag til ny kommunelov er i tråd med praksis og ønsket utvikling. Hole kommune støtter høringsforslaget.